Allemaal tekenen graag: Petitie Europese Publieke Dienstverlening en een Open Overheid

Op zoiets zat ik net te wachten..

Op 18 november is er in Malmo (Zweden) een Europese Conferentie waar een Ministeriële Declaratie zal worden ondertekend, waarin de belangrijkste prioriteiten voor een E-Overheid strategie voor de komende jaren zijn vastgelegd.
Van die gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om een petitie aan te bieden met daarin een oproep om burgers meer te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van overheidsbeleid.

In de petitie gaan de initiatiefnemers in op wat met name Internet (Web 2.0)  kan betekenen binnen een “Open Overheid” en daarbij zijn Transparantie, Participatie en Zelfredzaamheid de uitgangspunten.

Vanuit alle landen worden er steunbetuigingen verzameld.  Dit is de Nederlandse vertaling van de petitie, die is gemaakt door Matt Poelmans:

Een open Declaratie over Europese Publieke Dienstverlening

De vraagstukken van de moderne samenleving zijn te ingewikkeld om door overheden alleen te worden opgelost. Terwijl het traditionele overheidsbeleid probeert publieke diensten te automatiseren en zelfbediening aan te moedigen, zal de grootste invloed van web 2.0 zijn om dienstverlening te verbeteren door samenwerking, transparantie en kennisdeling.
Europa moet deze gelegenheid aangrijpen om de relatie tussen burger en overheid op nieuwe leest te schoeien door publieke instituties open te stellen en burgers toe te rusten voor een meer actieve rol in de publieke dienstverlening.
Als burgers willen we volledig inzicht in alle activiteiten die in ons belang worden ondernomen.

Wij willen een bijdrage kunnen leveren aan overheidsbeleid op het moment dat dit wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geevalueerd. Wij willen actief worden betrokken in het ontwerp en de levering van publieke diensten, met voldoende gelegenheid om onze visie te geven en met meer en meer beslissingsmogelijkheden in onze handen. Wij willen dat alle overheidsinformatie van wetsontwerp tot begrotingscyclus voor burgers toegankelijk, begrijpelijk, toepasbaar en herbruikbaar wordt. Het gaat er niet om de rol van de overheid terug te dringen, ons doel is dat open samenwerking zal leiden tot betere dienstverlening en hogere besluitvormingskwaliteit.

Tegen deze achtergrond stellen wij drie kernbeginselen voor waaraan Europese publieke dienstverlening moet voldoen:

1. Transparantie
Alle overheidsorganisaties moeten “transparant zijn, tenzij” en moeten het publiek voorzien van duidelijke, actuele informatie over alle aspecten van hun functioneren en besluitvorming. Er moeten ook robuuste mechanismen komen waarmee burgers grotere inzichtelijkheid kunnen afdwingen op die terreinen waar zij dit nodig achten. Overheidsinstellingen moeten hun informatie openbaar maken overeenkomstig open standaarden en in herbruikbaar formaat (waarbij uiteraard volledig recht wordt gedaan aan privacy aspecten).

2. Participatie
De overheid dient proactief te streven naar inbreng van burgers in al haar activiteiten, van gebruikersbetrokkenheid bij het inrichten van diensten tot publieke participatie in de beleidsontwikkeling. Deze input dient openbaar te zijn voor andere burgers en de overheid behoort er in het openbaar op te reageren. De vaardigheid om met burgers samen te werken, moet een kerncompetentie van de overheid worden.

3. Zelfredzaamheid
Overheidsorganen moeten zich omvormen tot platforms voor publieke waardecreatie. Met name moet overheidsdata op zodanige wijze beschikbaar komen dat anderen daarop kunnen voortbouwen. Overheidsorganen dienen burgers in staat te stellen hun problemen zelf op te lossen door hen de benodigde instrumenten en middelen te verschaffen. Zij moeten burgers ook behandelen als eigenaars van hun eigen persoonsgegevens en hen de kans bieden te checken hoe deze gegevens worden gedeeld.

Wij realiseren ons dat de uitvoering van deze beginselen tijd en moeite kost omdat besturingsmechanismen moeten worden aangepast, maar wij zijn van mening dat dit het hart is van beoogde transformatie van de overheid. Burgers handelen al naar deze ideeën om de publieke dienstverlening “van buiten af” te veranderen, maar overheden moeten dit proces ondersteunen en versnellen.

Wij roepen Europese overheden en de Europese Commissie op om deze beginselen in hun actieprogramma’s in te bedden zodat de burgers van Europa zo spoedig mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van een transparante, participatieve en ontvankelijke overheid.

De petitie kan hier online worden getekend

Er zijn nu 905 handtekeningen verzameld en er zijn er minimaal 2000 nodig!

Er is ook een mailinglijst, een Google Docs groep, waar de uitwerking van de petitie verder wordt verwerkt en  een Faceboek groep om mee te doen. Helaas allemaal  gesloten platformen, maar je kunt nu eenmaal niet altijd alles hebben..

16 reakties

 1. 1 Jan Hopmans:

  Ik heb deze petitie gelijk even getekend. Helaas zijn die laatste 2 inderdaad gesloten platformen. Zal er dus denk ik niet snel lid van worden.

  Groetjes, Jan.

 2. 1 Catharina:

  Mooi zo en bedankt; tja, misschien dan als eerste daar maar over klagen? 🙂

 3. 1 Jan Hopmans:

  Ik heb er op mijn hyves ook even een blogpost over geschreven. Ik hoop dat er nog meer mensen mee zullen doen. Als er iemand is die een reactie op mijn blog zou willen geven lijkt mij dat erg leuk. Ik heb graag opbouwende kritiek. 🙂

  Gr, Jan.

 4. 1 Jan Hopmans:

  Ooh zie nu pas je andere berichtje. 😛 Ja dat leek me inderdaad al één van de eerste om over te gaan klagen. xD

 5. 1 JoG:

  Ik heb dit artikel op het Ambtenaar 2.0 netwerk (Ning) onder de aandacht gebracht: ‘Een open Declaratie over Europese Publieke Dienstverlening‘.

  http://ambtenaar20.ning.com/forum/topics/een-open-declaratie-over

 6. 1 Catharina:

  Goed idee; bedankt. Wist trouwens niet dat jij ambtenaar was 🙂

 7. 1 wanda:

  Getekend.
  Groetjes Tom.

 8. 1 JoG:

  Ik ben geen ambtenaar 🙂 Ben formeel nog wel soort van semi-ambtenaar, d.w.z. werkzaam in de zorg. Ben wel een netwerker / Web 2.0-er en dus onder meer deelnemer op Ambtenaar 2.0, Archief 2.0, Bibliotheek 2.0 en BREED. 🙂 Vandaar. Inmiddels staat er een nieuwe oproep, nu van Matt Poelmans: ‘Iedere Ambtenaar 2.0 moet de petitie voor een Open Overheid ondertekenen!

 9. 1 Thomas Berends:

  Getekend

  Verder ook op mijn twitter gezet

 10. 1 JoG:

  Getekend. En enkele mensen per e-mail op dit mooie initiatief geattendeerd. Dank je voor het artikel Catharina ! Heb jij ook zelf de vertaling gemaakt?

 11. 1 JoG:

  Hé, ik zie net dat je ook op Petities.nl kunt ondertekenen, zie -> http://endorsetheopendeclaration.petities.nl

  via
  http://ambtenaar20.ning.com/forum/topics/iedere-ambtenaar-20-moet-de

 12. 1 Catharina:

  Bedankt allemaal voor de steun en het verspreiden van de boodschap. En Joost, nee Matt Poelmans heeft de vertaling gemaakt (staat ook in mijn verhaal). Ik zal maar niet op petities.nl gaan stemmen, want dan moet Matt weer ontdubbelen 🙂

 13. 1 JoG:

  @Catharina: Dan heb ik dus niet goed gelezen 🙂 Klopt van dat ontdubbelen, dat begrijp ik uit Matt’s reactie op Ambtenaar 2.0. Mij heeft ie in ieder geval dubbel 🙂

 14. 1 Jan Hopmans:

  Countdown to 2000 endorsements
  1062 people have endorsed it, we still need at least 938 (manually updated, sorry)

  Nog 938 te gaan. (H)

 15. 1 Ronald:

  Getekend!
  We zitten nu op bijna 1400….

 16. 1 Catharina:

  Ja maar we hadden al op meer dan 2000 moeten zitten; dat was het streven tenminste en dan zou de petitie worden aangeboden op 19 november.. Geen idee wat er nu mee gebeurd is..

 17. RSS RSS feed voor reakties op dit bericht.

Plaats een reaktie

Reaktie

Jij

 


Lees meer:

«
»


© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)