Een overheid met foute vrienden – deel 3 – EU bedreigt vrije software

De FSFE – Free Software Foundation Europe – vraagt bedrijven, die belang hebben bij vrije software  om mee te doen aan een onderzoek wat een belangrijke rol zal spelen in de herziening van het Europese standaardisatie recht en het recht mbt Intellectueel Eigendom. Het onderzoek gaat over intellectuele eigendomsrechten (ze bedoelen patenten) en standaarden (zoals bijv. mp3 of odf)

Mingos is zo’n bedrijf wat hiermee te maken kan hebben, maar ik zou echt niet weten hoe ik dit onderzoek zou moeten/kunnen invullen.

Zo wordt bij vraag 2 gevraagd of je beschikt over “Essentiële Intellectuele Eigendomsrechten”. Kleine bedrijven hebben die over het algemeen niet, maar als je de vraag met nee beantwoordt, dan moet je de volgende vraag overslaan en dat is de enige vraag die voor kleine bedrijven wel relevant is. Daar kun je namelijk aangeven dat  je wilt dat de vrijheid gegarandeerd wordt om te ondernemen en het risico beperkt wordt dat je wordt beschuldigd van het inbreuk maken op eigendomsrechten.

Dus als je zelf geen patenten hebt, heb je ook geen recht van spreken meer volgens de EU.

Correctie: Jan Stedehouder wijst mij in de commentaren er terecht op dat mijn aanname over deze vraag niet juist is. Maar dan het vervolg:

Een belangrijk thema van het onderzoek is de vraag of patenten die op standaarden worden toegekend, vrij van royalty’s moeten worden gedistribueerd onder een zogenaamde “faire, redelijk en niet-discriminerende voorwaarden” (FRAND).

Maar zoals Karsten Gerloff voorzitter van de FSFE zegt en hier ook Glyn Moody:  FRAND is alles behalve fair en redelijk en het discrimineert en maakt vrije software feitelijk onmogelijk.

Er wordt totaal voorbijgegaan aan de noodzaak van open standaarden, vrije software en de voordelen daarvan voor de burgers.

Het onderzoek wordt in opdracht van de Europese Unie mede uitgevoerd door o.a. Fraunhofer Focus; Dit Duitse bedrijf is partner van Microsoft bij diverse projecten, zoals bij de Duitse ID- kaart en speelde ook al een dubieuze rol bij het OOXML goedkeuringsproject. In 2008 verdiende Fraunhofer Focus 61 miljoen aan de EU voor onderzoekskosten en meer dan 80 miljoen aan het licenseren van patenten, zo valt te lezen uit dit rapport “Fraunhofer Patent Strategy Process” Hoezo belangenverstrengeling?

Helaas weer net als hier en hier een voorbeeld van een overheid met foute vrienden! Zo langzamerhand krijg ik toch wel een wat vieze smaak in mijn mond...

11 reakties

 1. 1 Jan Stedehouder:

  Misschien snap ik het verkeerd, maar ik begrijp wel waarom je als bedrijf vraag 3 kan overslaan als je bij 2 ‘Nee’ hebt ingevuld (al staat zo te zien niets in de weg om daar een antwoord in te vullen). Vraag 3 heeft nl. betrekking op de waarde die het intellectueel eigendom heeft voor je bedrijf.
  Verderop in de vragenlijst is er zo te zien genoeg ruimte om aan te geven hoe je dan tegenover dezelfde facetten staat, met een onderscheid tussen FRAND en RF.
  Dus je hebt nog alle recht van spreken, alleen kun je niets zeggen over de actuele waarde van het huidige intellectuele eigendom voor Mingos. Maar dat lijkt ook logisch.l

 2. 1 Catharina:

  Misschien begrijp ik het dan verkeerd, maar ik zou denken dat er dan zou staan: How important are the following aspects of owning essential IPRs for (niet to) your enterprise?

 3. 1 Catharina:

  Recht van spreken.. Tja ik vind de hele opzet en de uitvoerende partij te dubieus. Je laat geen partij die zelf miljoenen verdiend aan dit soort zaken, een dergelijk onderzoek uitvoeren.

 4. 1 Jan Stedehouder:

  Taalkundig (’to’) lijkt de huidige formulering de juiste, in ieder geval zie ik daar geen aanleiding in om te denken dat het onderzoek doorgestoken kaart is. Het onderzoek kan nu wel een onderscheid maken tussen bedrijven met en zonder IPRs (en dat zelfs verder verbijzonderen naar de rol die IPRs voor de bedrijven nu hebben) en hun standpunten inzake het standaardiseringsproces. Dat onderscheid is onderzoekstechnisch wel relevant.
  Ik kan me nu maar al te goed voorstellen dat bedrijven met een grote IPR-portfolio (die ook integraal deel uitmaakt van hun concurrentiestrategie) minder enthousiast zijn over RF-oplossingen. Vandaar ook het belang van de vragen bij het achtergrondprofiel van het bedrijf. Hoeveel wordt er in R&D geïnvesteerd, zowel inhouse als inkoop, en welke relatie heeft dat tot de meningsvorming over gewenste standaarden.
  Bij vraag 18 vind ik dit wel weer raar: “Increased number of standards based on open source software”. Het wordt de FOSS-wereld vaak verweten dat ze open standaarden en open source software door elkaar halen, maar dat verwacht ik in zo’n onderzoek niet terug. Het gaat toch echt om twee verschillende aspecten.

 5. 1 Catharina:

  Ja maar Jan: Is niet het hele idee van het patenteren van een standaard eigenlijk al te zot voor woorden?

 6. 1 Jan Stedehouder:

  Natuurlijk, maar je ziet ook dat het onderzoek zich alleen nog maar richt op standaarden die FRAND en RF zijn. Alle andere standaarden zijn al afgevallen. De discussie loopt al een tijdje rond EIF v2 (de verschuiving van open standaarden naar open specificaties). Vanuit de FOSS-wereld zijn ‘we’ voorstander van open standaarden, zonder verdere voorwaarden, en dan kijken we snel naar de koppeling met open source software.
  Aan de andere kant van het speelveld staan de grote commerciële ondernemingen (waaronder ook een IBM) die intellectueel eigendom graag beschermen, en dat op verschillende manieren doen. Ze hebben het recht om dat te doen en dan kom je in het domein van de politiek uit. Ik vind transparantie in de besluitvorming daarom van groot belang en dit onderzoek levert, zo te zien, een stukje input bij die transparante besluitvorming.
  Wat de besluitvorming van de EU ook gaat worden (en welke rol dit onderzoek daarbij gaat spelen, naast de minder open lobby), het is aan de FOSS-wereld zelf om een kwalitatief hoogwaardig én vrij antwoord te formuleren. Als op terrein straks alleen FRAND standaarden beschikbaar dan is het zaak een vrije standaard te ontwikkelen en te stimuleren. Gezien de opmerkingen van Glyn Moody moet dat ook geen probleem zijn, want vrije softwareprojecten zijn financieel niet in staat FRAND te gebruiken. En er moet een goede lobby zijn voor de vrije standaarden.

 7. 1 Catharina:

  Het lobbyen is juist het probleem. De Foss-wereld – voor zover die al bestaat – kan qua tijd en geld nooit op tegen het lobbygeweld van multinationals en dat zou ook helemaal niet nodig moeten zijn. De overheid zou daar juist paal en perk aan moeten stellen. De overheid hoort in eerste instantie altijd de belangen van de kiezers centraal te stellen en in tweede instantie trouwens ook.

 8. 1 Jan Stedehouder:

  Een goede lobby kan verschillende vormen aannemen. Er zijn op Europees niveau al genoeg organisaties actief die zich inzetten voor open standaarden (en tegen bijvoorbeeld softwarepatenten). Om gekozen politici in beweging te krijgen is niet zo veel nodig. Ze hebben de juiste informatie nodig, op het juiste moment en op de juiste manier. Anders gezegd: je zult een SP-er op een andere manier moeten overtuigen dan een PVV-er. Ik ben daar niet zo heel pessimistisch over. Problematischer zijn de benoemde politici en sleutelfiguren in het ambtelijk apparaat.
  De vraag is o.a.: “Wat is het belang van de kiezer?”. Onderneming X is ongetwijfeld prima in staat om goed doortimmerd duidelijk te maken dat het kiezen voor RF boven FRAND Y arbeidsplaatsen gaat kosten. Dat is een concreet belang van de kiezer. Wat stel je daar tegenover? Digitale duurzaamheid, betere borging van digitale burgerrechten, een verbeterd innovatieklimaat, ideolgische overwegingen, en misschien Z extra arbeidsplaatsen (al wordt dat laatste door de tegenlobby weinig genoemd).
  Een lobby is ook een kwestie van het sluiten van de juiste allianties met in dit geval grote ondernemingen die zich in jouw standpunt kunnen vinden (en misschien moet je daarvoor de boodschap wat genuanceerder formuleren). Een brede maatschappelijke beweging, bestaande uit NGO’s, overheden en commerciële ondernemingen, krijgt een horend oor.
  Als ik dan zo rond kijk is geld niet het grootste probleem, maar eerder het vermogen om binnen de beschikbare mogelijkheden die bredere allianties tot stand te brengen. En dat is jammer. Nederland zou een leidende rol kunnen spelen. EZ is niet blij de open specificaties-insteek van EIF v2. Waarom neemt het NOiV dan hier niet het initiatief om zowel in Nederland als in de EU alle NGO’s en bedrijven bij elkaar te trekken (kan heel goed virtueel) om één krachtig geluid pro-open standaarden te laten horen, met een duidelijke definitie? Dan heb je ook gelijk een deel van het Europees Parlement mee.

 9. 1 Catharina:

  Het grootste probleem is inderdaad het gelobby achter de schermen bij niet gekozen bestuurders en ambtenaren. Het Lobby Planet Guide book geeft een enigszins verouderd (2006), maar mooi overzicht van de drukte in Brussel: http://archive.corporateeurope.org/docs/lobbycracy
  /lobbyplanet.pdf

  Deze bedrijven huren daar enorme gebouwen en zijn kind aan huis bij de EU. Daar kan en moet de vrije software wereld niet tegen op willen lobbyen.. De grootste schreeuwers met het meeste geld zijn nu eenmaal in het voordeel, terwijl het niet daar niet om zou moeten gaan, maar om het belang van de samenleving als geheel.

  Verder mogen afgeleide argumenten – zoals het in stand houden van arbeidsplaatsen – wat mij betreft geen argument zijn om vooruitgang tegen te houden of rechten van burgers aan te tasten. De stokers van de stoomtrein zijn destijds ook ontslagen..

  Wat betreft de gekozen bestuurders ben ik minder positief dan jij. Zeker sinds ze het Gallo-rapport hebben aangenomen. Daar is best veel tegen “gelobbied” maar toch heeft men gekozen voor de belangen van de industrie.

  https://kletskous.com/2010/09/24/een-overheid-met-foute-vrienden-deel-2-the-gallo-report/

  En het NOiV krijgt hier in Nederland al vrijwel niks klaar, dus wat we daarvan moeten verwachten..

  Dit klinkt allemaal pessimistisch, maar gek genoeg ben ik dat toch niet; ik heb geen twijfel dat open source en open standaarden uiteindelijk de norm zullen zijn. Alleen baal ik wel van de vertragingstaktieken van het grote geld en de gevoeligheid van onze politiek daarvoor en daar ga ik mij ook niet genuanceerder over uitlaten 🙂

 10. 1 reekje:

  Grrrrr

  groetjes van reekje

 11. 1 henke54:

  Als er genoeg vraag is naar ‘iets’ kan je makkelijker ‘iets’ verwezenlijken ….
  Ik heb daarom eens op de “brainstorm-site” van de Vlaamse overheid een idee ‘gelanseerd’ over het verplichten van het ODF formaat in scholen : http://user.services.openoffice.org/nl/forum/viewtopic.php?f=16&t=930
  Hopelijk brengt dat ‘een beetje zoden aan de dijk’ …. 😉

 12. RSS RSS feed voor reakties op dit bericht.

Plaats een reaktie

Reaktie

Jij

 


Lees meer:

«
»


© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)