Philips niet blij met GPL3

Op Livre staat een artikel van Arnoud Engelfried, internetjurist en octrooigemachtigde bij Philips met als titel: GPL3 is in feite tegen open source. Het is een moeilijk leesbaar artikel, zeker voor niet ingewijden.

De GPL3 is de  nieuwste versie van General Public License, de belangrijkste licentie voor vrije software. Na 16 jaar gewerkt te hebben met GPL2 vonden de makers ervan dat het tijd werd voor een aanpassing. Deze noodzaak was er vooral doordat veel hardwaremakers vrije software in hun apparatuur verwerken maar er vervolgens voor zorgen dat de apparatuur niet meer werkt, als iemand een aanpassing maakt.

Dit is natuurlijk volledig in strijd met de bedoelingen van vrije software maar de GPL 2 licentie zat zo in elkaar dat dit niet verboden kon worden. Een tweede punt wat is aangepakt, is het feit dat deals zoals die tussen Microsoft en Novell, waarbij Microsoft en Novelll elkaar vrijwaren van patentclaims niet meer kunnen. Bij een vrijwaring van claims geldt dat voortaan voor alle gebruikers van dezelfde  vrije software producten en niet meer alleen voor de klanten van Novell. Ook daar is naar mijn idee niks mis mee.

Relevant in dit verband is het verschil in definities tussen vrije software en open source software. Alle vrije software is open source maar niet alle open source software is vrije software.

Bij vrije software staat de vrijheid van de gebruiker voorop; deze mag doen en laten met de software wat hij wil, behalve het aantasten van de vrijheid. Bij open source gaat het meer om de beschikbaarheid van de broncode. De nadruk ligt daar meer op het feit dat de broncode openbaar moet zijn, zodat ontwikkelaars die kunnen gebruiken. Open source verschijnt onder verschillende licentievormen met meer of mindere beperkingen op de vrijheid,

Waar is de heer Engelfried nu bang voor?

De heer Engelfried denkt dat Philips in de toekomst minder gebruik zal kunnen maken van vrije software onder GPL3 omdat Philips dan haar apparaten niet meer kan beschermen zoals onder GPL2.  Hij zegt dat dit een slechte zaak is voor open source maar het is vooral een slechte zaak voor Philips. Hij verdraait in het artikel de feiten; zo beweert hij dat GPL3 tegen Microsoft is maar het is tegen deals zoals Novell die is aangaan met Microsoft en daardoor Linux en vrije software gebruikers  meer kwetsbaar maken.

Ook stelt hij dat het succes van de open source beweging de vrije software beweging een doorn in het oog is met een verwijzing naar dit artikel van Richard Stallman. Maar daarin zegt Stallmann juist dat de vrije software beweging open source niet als een tegenstander ziet en dat de definities vrijwel gelijk zijn maar dat het gaat om de perceptie. Ook is het succes van de open source beweging vooral het succes van de vrije software beweging, aangezien. 65 % van de open source software onder de GPL licentie beschikbaar is. Waar Engelfried dus bang voor is, is dat veel software, nu beschikbaar onder GPL2 zal overgaan naar GPL3 en dan is het dus voor Philips niet meer mogelijk om door te gaan met "het misbruik" van de GPL. Daar mag de heer Engelfried best verontwaardigd over zijn maar hij moet niet doen alsof de GPL3 tegen alles en iedereen is. De GPL 3  is er vooral om de vrijheid van vrije software en zijn gebruikers  te waarborgen.

10 augustus 2007     Vrij en Open, Vrije en open source software     Trackback-URL     reageer

11 reakties

 1. 1 Vincent:

  Over het algemeen heb ik geen problemen met vrije software. Echter, bij het bepalen van een licentie moet je wel kiezen voor de mate van vrijheid voor die software. Verder kan het mij niet zo veel schelen als TiVo de vrijheid van haar klanten beperkt, of als Novell zich bang laat maken door patenten. Als een consument vrijheid wilt, dan moet hij producten die vrijheid inperken maar mijden. Het is niet mijn taak ervoor te zorgen dat andere software vrij is – ik geef mijn software iig een GPL v2 licentie en zorg ervoor dat het vrije software is. Als mensen vrije software belangrijk vinden, is dat een groot voordeel aan mijn software 😀

 2. 1 Catharina:

  Tuurlijk, maar jij benadert het nu vanuit de consument gezien maar in mijn verhaal gaat het over Philips. Philips kan natuurlijk ook zelf de mate van vrijheid kiezen aan de door hen ontwikkelde software. Het probleem voor hen is dat zij veel gebruik maken van GPL software en dat nu dus niet meer kunnen doen op de manier waarop ze dat altijd gedaan hebben.

 3. 1 Gerrit:

  In de laatste alinea lijkt het net of je een link naar het van dhr Stallman gaat geven. Als dat de bedoeling was, zou je deze dan alsnog in willen voegen?

 4. 1 Catharina:

  Klopt Gerrit, dank voor de tip!

 5. 1 Bèr Kessels:

  Ik had het punt van Engelfriet iets anders begrepen. Niet dat ik het eens ben met zijn standpunt, of het standpunt van Philips in dezen, het ligt volgens mij toch iets genuanceerder.
  Uit het artikel van Engelfriet op sync (http://sync.nl/open-innovatie-vraagt-om-open-source/) is duidelijk op te maken wat de redenen zijn dat een Philips (en gelijke ontwikkelaars) kist voor Free/Libre Open Source: “het kunnen staan op de schouders van…”
  GPL v3 ontneemt voor een groot deel de mogelijkheid om *alleen maar op die schouders te staan*. GPLv3 vraagt, nee, vereist, dat jijzelf altijd en overal ook schouders bent, om op te staan.
  En dat kan niet altijd en overal. In het geval philips gaat het er misschien niet om dat ze hun eigen innovaties *nooit* vrij willen geven, het gaat erom dat ze dat niet altijd en overal willen moeten doen.
  Ik kan me goed voorstellen dat je een innovatie hebt, waarop je hele businessmodel is gebouwd. Zo een businessmodel kan mogelijk niet gebruikt worden als je bij voorbaat al verplicht bent vanaf uur nul alles vrij te geven.
  Het is dan makkelijk te stellen “dan moet dat model maar aangepast worden”. Maar in de praktijk zul je zien dat ze eerder zich zullen afwenden van GPLv3, omdat dat in practijk makkelijker, goedkoper en pragmatischer is. Dat zou zonde zijn voor FLOSS.

  Ik deel Engelfriets angst dat de GPLv3 haar doel voorbij streeft, door té ideeël te zijn en te weinig pragmatisch. Ik deel de angst dat dit wel eens een fork in community kan betekenen, waarbij alle corporate en financierders die juist nu in de FLOSS zijn gestapt zullen afsplitsen van een groep idealisten. Het is nu juist zo mooi dat idealisten zich gesteund zien door organisaties met resources. Die in de practische zaken rondom die idealen kunnen voorzien.

 6. 1 thierry:

  GPL v3 ontneemt voor een groot deel de mogelijkheid om *alleen maar op die schouders te staan*.

  Dat is altijd het doel geweest van de GPL en is niet iets nieuws van versie 3. Er zijn alleen wat gaten afgedicht die bedrijven als Tivo en Philips gebruikten.

  Ik deel Engelfriets angst dat de GPLv3 haar doel voorbij streeft, door té ideeël te zijn en te weinig pragmatisch.

  Wat denk je dat het doel is van de GPL (welke versie dan ook)? Volgens mij is dat het garanderen van de 4 vrijheden die hier gedefinieerd staan: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

  Ook de pragmatici van de OSI onderschrijven die 4 vrijheden in hun definitie van Open Source:
  http://opensource.org/docs/osd

  Dat dat doel sommige bedrijven niet bevalt is jammer; ze kunnen zich aanpassen en meedoen, of hun eigen software schrijven. Zo simpel is dat.

  Ik deel de angst dat dit wel eens een fork in community kan betekenen, waarbij alle corporate en financierders die juist nu in de FLOSS zijn gestapt zullen afsplitsen van een groep idealisten.

  We zouden zich dan afsplitsen? Bedrijven als Philips die wel vrolijk profiteren van het werk van anderen en niets terug willen geven? Ik zou zeggen: laat ze!

 7. 1 Bèr Kessels:

  Wat het precieze doel geweest is van welke GPL dan ook is van minder belang dan hoe ze heeft geleid tot een success.

  Voor mij als fulltime, zelfstandig OSS ontwikkelaar betekent success van OSS dat ik mijn huur kan betalen. Maar het betekent ook dat er OSS ontwikkeld wordt; Immers: als ik mijn huur niet kan betalen met OSS ontwikkeling, moet ik dat doen door bijvoorbeeld closed source erbij te gaan ontwikkelen.
  Juist een paar van die “(service) loopholes” maken het voor bedrijven aantrekkelijk om mij in te huren. En zelfs als hun werk uiteindelijk niet verspreid wordt onder GPL levert het de OSS community wel wat op: meer ervaring, weer een maand huur enzovoort. Maar meestal is het releasen geen enkel probleem.

  Het mooie aan GPL 2, of dit nu zo bedoeld was of niet, juist dat die keuzevrijheid bestaat. Dat is ook het mooie aan de BSD licence. Of aan dual licences (zoals bijv QT en MySQL).
  Het kan goed dat het nooit zo bedoeld was. Maar een groot deel van het succes van OSS zit wel hierin besloten. In het feit dat mensen als ik er hun brood mee konden en kunnen verdienen.

  Bedrijven als Philips die wel vrolijk profiteren van het werk van anderen en niets terug willen geven? Ik zou zeggen: laat ze!

  Zoals ik hierboven aangaf, hoeft het “teruggeven” lang niet altijd in de vorm van “Code”. Dit kan op allerlei manieren. Van sponsoring, via het “een paar uur aan je OSS hobby betalen wij wel per weer” tot en met het eenvoudigweg inhuren van OSS developers.

  In mijn optiek slaat Engelfriet de plank niet mis als hij zegt dat veel commerciële bedrijven wel eens bang zullen worden van GPL3. En dat ze weg zullen gaan (naar BSD alternatieven, off eenvoudigweg de GPL2 versie onderhouden). Dit is voor de OSS wereld een slechte zaak. Want, zoals ik schets, ze geven wel degelijk iets terug, al is het niet meer dan hun goede naam achter een project, het is altijd beter dan dat ze je beconcureren.

 8. 1 thierry:

  Het mooie aan GPL 2, of dit nu zo bedoeld was of niet, juist dat die keuzevrijheid bestaat. Dat is ook het mooie aan de BSD licence. Of aan dual licences (zoals bijv QT en MySQL).

  Het is natuurlijk aan de ontwikkelaar om te bepalen wat iemand anders met zijn code mag doen en als hij (via de GPL) vraagt om veranderingen ook weer vrij te geven, dan doe je dat.

  Of jij of ik (of Philips) dat leuk vinden doet eigenlijk niet terzake.

  Zoals ik hierboven aangaf, hoeft het “teruggeven” lang niet altijd in de vorm van “Code”.

  We hebben het hier over een software-licentie, niet over een bewijs van goed gedrag 🙂 Als bedrijven op een andere manier vrije software steunen is dat prima, maar dat staat los van de eis in de licentie.

  In mijn optiek slaat Engelfriet de plank niet mis als hij zegt dat veel commerciële bedrijven wel eens bang zullen worden van GPL3.

  Dus we moeten maar toestaan dat iemands code door een bedrijf wordt gebruikt, terwijl er niet aan de licentievoorwaarden is voldaan? Wat zou Philips ervan vinden als ik hun copyright schend?

  En dat ze weg zullen gaan (naar BSD alternatieven, off eenvoudigweg de GPL2 versie onderhouden).

  BSD alternatieven en GPL versie 2 zijn ook vrije software licenties, waarom is dat een slechte zaak ?

 9. 1 Bèr Kessels:

  BSD alternatieven en GPL versie 2 zijn ook vrije software licenies, waarom is dat een slechte zaak ?

  Dat is helemaal geen slechte zaak. Juist omdat deze een stuk “minder streng in de leer zijn”. Mijn punt is juist dat deze minder stringente licenties “vrijer” zijn: ze geven de midden- en eindgebruiker meer vrijheid.
  Mijn hele punt is, dat de GPLv3 voor velen veel te ver gaat. En dat ze zichzelf daarmee tekort doet, omdat ze veel ontwikkelaars en gebruikers wegjaagt. Daar heb ik waarschijnlijk nauwelijks last van, maar het doel van GPLv3, om zaken beter vast te leggen, heeft dat wel. Zij zal zien dat er veel projecten niet overgaan naar GPLv3, juist en alleen door die strictheid.

  Het is natuurlijk aan de ontwikkelaar om te bepalen wat iemand anders met zijn code mag doen en als hij (via de GPL) vraagt om veranderingen ook weer vrij te geven, dan doe je dat.

  En laat dat nu juist het hele heikele punt zijn: Projecten waar code van mij in zit zullen, om alle bovengenoemde redenen daarom ook niet naar GPLv3 gaan. Eenvoudigweg omdat ik daartoe geen toestemming zal verlenen (uiteraard is er de mogelijkheid mijn bijdragen te verwijderen).

  Nogmaals, ik heb niks tegen de idealen van GPLv3, in tegenstelling. Ik ben enkel en alleen huiverig voor de reactie van bedrijven die mij, mijn collegea en alle andere OSS developers van resources voorzien. Tot nogtoe zijn geen van die bedrijven erg happig geweest. En daarmee snijdt GPLv3 zich dus ten tweede male in de vingers: niet alleen lijkt het erop dat er een heleboel cruciale projecten niet naar GPLv3 zullen gaan, maar ook lijkt het erop dat diegenen die dat wél doen een heleboel support kunnen verliezen.

  Het ging juist zo goed over de gehele FLOSS linie, wat uitzonderingen daargelaten, maar nu is er opeens erg veel onrust en zijn er weer nieuwe flamewars overal in allerlei FLOSS communities aan de gang. Deze onrust is nooit goed. En kan ook nooit de bedoeling van de GPL zijn geweest.

 10. 1 thierry:

  Dat is helemaal geen slechte zaak

  Dat is jouw tekst 🙂 lees maar na.

  En daarmee snijdt GPLv3 zich dus ten tweede male in de vingers.

  Nee, GPLv3 snijdt in jóuw vingers. Je staat achter de idealen van de licentie, maar dat houdt op zodra het je je inkomen kost. Kan ik inkomen, maar ligt dat dan aan de licentie of aan je opdrachtgevers?

  Volgens mij is Vrije Software niet te stoppen en zullen de bedrijven die nu krampachtig vasthouden aan hun ouderwetse ideeën uiteindelijk overstag gaan (of ten onder…).

 11. 1 qsdf:

  > Het ging juist zo goed over de gehele FLOSS linie, wat uitzonderingen daargelaten, maar nu is er opeens erg veel onrust en zijn er weer nieuwe flamewars overal in allerlei FLOSS communities aan de gang. Deze onrust is nooit goed. En kan ook nooit de bedoeling van de GPL zijn geweest.

  Maar wel van Microsoft (toen ze de deal met Novell sloten): verdeel en heers. En Stallman heeft zich laten vangen: de FLOSS wereld dreigt verdeeld te raken in een GPL2 wereld en een GPL3 wereld.

 12. RSS RSS feed voor reakties op dit bericht.

Plaats een reaktie

Reaktie

Jij

 


Lees meer:

«
»


© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)