Vrijheid, anarchie en keuzevrijheid

Het gaat goed met de ontwikkelingen voor het “free and open island” op Second Life. De groep telt nu bijna 300 leden en het ziet het er naar uit dat het doel, een eigen eiland, binnen afzienbare tijd bereikt kan worden.

Maar het kan natuurlijk niet uitblijven dat er op een gegeven moment discussies ontstaan over wat ” vrij” nu eigenlijk betekent en dan blijkt dat mensen daar heel verschillende opvattingen over hebben. Vrijheid kan betekenen dat alles mag en alles kan. Op Second Life loopt op dit moment een (architectonisch) experiment met een eiland “Public Townscape” waarop geen enkele regel van toepassing was. Het hele eiland was binnen tien minuten omgetoverd in een grote “teringzooi”. Toen het vol was, verhoogde iemand eenvoudigweg de bodem, zodat er weer een nieuwe laag gebouwd kon worden en de rest onder de grond begraven lag. Al snel was het uit met de pret want op een eiland kun je niet onbeperkt bouwen en al snel was het vol. Inmiddels zijn er dan ook maar wat regels gesteld. Het experiment heeft in ieder geval aangetoond dat anarchie niet werkt en dat vrijheid regels nodig heeft om deze voor iedereen te kunnen waarborgen.

Weer anderen vinden dat vrijheid vooral keuzevrijheid van de maker/ontwikkelaar beoogt. Nu is het idee voor het eiland ontstaan vanuit de ideeen achter vrije software, dus is het wel interessant om te kijken wat die inhouden. Vrije software bestaat uit vier vrijheden en moet aan al deze vier voldoen:

  • De vrijheid om het programma te gebruiken voor elk doel.
  • De vrijheid om de manier waarop het programma werkt te bestuderen, en om het aan te passen aan je behoeften.
  • De vrijheid om het programma te verspreiden, zodat je je naasten kan helpen.
  • De vrijheid om het programma te verbeteren en te verspreiden, zodat de hele gemeenschap er voordeel uit kan halen.

Hierbij valt op dat de vrijheden vooral gericht zijn op de gebruiker en op het effect op de gemeenschap en niet op de rechten van de ontwikkelaar. Keuzevrijheid wordt hierbij dan ook niet expliciet genoemd.

Richard Stallman, de oprichter van de vrije software beweging, zegt hierover het volgende:

“It’s a mistake to equate freedom to “the freedom of choice“. Freedom is something much bigger than having a choice between a few specific options. Freedom means having control of your own life. When people try to analyse freedom by reducing it to the freedom of choice, they’ve already thrown away nearly all of it and what’s left is such a small fraction of real freedom, that they can easily prove it doesn’t really matter very much. So that term is very often the first step in the fallacious argument that freedom is not important.

To be able to choose between proprietary software packages is to be able to choose your master. Freedom means not having a master.”

Vrij vertaald:

“Het is een vergissing om vrijheid op een lijn te stallen met keuzevrijheid. Vrijheid is iets veel groters dan het hebben van een keuze tussen een paar opties. Vrijheid slaat op het hebben van controle over je eigen leven. Als mensen vrijheid trachten te reduceren tot keuzevrijheid, hebben ze al bijna alle andere aspecten van vrijheid weggegooid. En van wat er dan nog over is, kunnen ze gemakkelijk bewijzen dat de betekenis van vrijheid eigenlijk nietzo groot is. Dus die uitleg is vaak de eerste stap in de richting naar de misleidende argumentatie dat vrijheid niet belangrijk is.

Als je de keuze hebt tussen verschillende gesloten software pakketten, betekent dit dat je de keuze hebt om je meester te kiezen. Vrijheid betekent dat je geen meester hebt.”

Stallman voert al jaren een strijd voor vrije software en volgt daarbij de harde lijn, waarbij hij regelmatig mensen voor het hoofd stoot. Persoonlijk denk ik dat hij dat doet omdat hij anders bang is dat er steeds weer iets wordt afgeknaagd van de vrijheid zodat er uiteindelijk niks meer van over is. Soms vind ik dat hij daarin best ver gaat maar anderzijds bewonder ik zijn standvastigheid en inzet en ben ik er van overtuigd dat er zonder hem niet zo’n grote vrije software beweging zou zijn.

De lijn op ons toekomstig eiland op Second Life mag wat best iets minder hard maar er moet wat mij betreft wel een lijn zijn die deze vrijheden ondersteund, duidelijk maakt en uitstraalt naar bezoekers. Zo komt het op mij nogal ongeloofwaardig over dat op het eiland van Creative Commons het overgrote deel van de voorwerpen en gebouwen niet gekopeerd en/of gewijzigd mag worden. Op de volgende vergadering zal hier dan ook hopelijk een aantal besluiten over worden genomen, die duidelijk maken wat “vrij” voor ons betekent.

 

 

21 augustus 2007     Creative Commons, Second Life     Trackback-URL     reageer

Een reaktie

  1. 1 Werner:

    Heel goed stukje

  2. RSS RSS feed voor reakties op dit bericht.

Plaats een reaktie

Reaktie

Jij

 


Lees meer:

«
»


© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)