De leugen van de Joods-Christelijke traditie in Europa

Op de website van Trouw las ik een toch wel eng verhaal van Jeroen van Velzen en Caroline Tax, voorzitter en dagelijks bestuurslid communicatie van het CDJA (de jongerenorganisatie van het CDA) over het belang van een duidelijke Europese Identiteit. Die Europese Identiteit moeten wij volgens deze CDJA-ers ontlenen aan onze Joods-Christelijke wortels.

Pardon? Joods-Christelijk?? Waarom hoor ik dat de laatste tijd zo vaak? Een groot deel van onze geschiedenis zijn de Joden in Europa door de Christenen onderdrukt en vervolgd. Max Pam, zelf Joods zegt hierover op zijn website o.a. het volgende:

“De samentrekking joods-christelijk is recent. Negentien lange eeuwen zijn de Joden in Europa voornamelijk als een wezensvreemd element beschouwd. In De arische mythe schetst de historicus Léon Poliakov een christendom dat systematisch heeft aangezet tot antisemitisme. Ook Loe de Jong laat er geen twijfel over bestaan dat de jodenvervolgingen in nazi-Duitsland slechts mogelijk zijn geweest, omdat het christendom een voedingsbodem heeft gelegd voor een zeer virulent antisemitisme. Dat betekent uiteraard niet dat alle christenen antisemieten waren, maar het gaat om de onderstroom.

In 2009 zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat Calvijn is geboren. Ik ben benieuwd hoe op de Calvijn-scholen in Nederland het joods-christelijke fundament van onze samenleving zal worden gevierd. Calvijn sprak namelijk uitsluitend negatief over Joden.”

Die Joods-Christelijke traditie is dus een mythe die ons wordt voorgespiegeld. Maar waarom? Zoeken de Christenen nu een nieuwe vriend in de Joden en een nieuwe vijand in de Moslims?

En hoet zit het dan met een Christelijke traditie? Die is er natuurlijk wel, maar in het stuk in Trouw eigenen deze Christenen zich ook maar even een aantal waarden toe, zoals solidariteit, vrijheid, gelijkwaardigheid,  gerechtigheid en democratie. Deze waarden komen notabene uit heel andere tradities, namelijk de Verlichting  het humanisme en het socialisme en zelfs nog van de oude Grieken.

Ik weet dus niet waar deze CDJA-ers op school hebben gezeten, maar het is wel zeker dat ze daar andere geschiedenislessen hebben gevolgd dan ik.  Wel vraag ik me nu af hoe het gesteld is met de kwaliteit van de rest van het Christelijk onderwijs, maar daar moet Plasterk dan maar eens een onderzoek naar instellen.

16 juni 2009     Politiek     Trackback-URL     reageer

9 reakties

 1. 1 Johan:

  “Europa is meer dan een economische gemeenschap. Van links tot rechts spreekt men van een waardengemeenschap. Die waarden, zoals solidariteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en gerechtigheid moeten in het licht van hun fundament gezien worden.

  Wanneer het christelijke fundament van Europa ontkend wordt, worden deze waarden relatief en bieden ze geen vastigheid meer.”

  Die waarden zijn niet het ‘eigendom’ van de Christenen, zoals al opgemerkt was. Wat ik nog erger vind is dat er een vervelende ondertoon in lijkt te zitten. Alsof iedereen zonder het Christendom af zou glijden van die waarden en daardoor een “minder goed” mens zou worden. Zelfs de democratische rechtsstaat zou zonder het Christendom niet levensvatbaar zijn…

  Alle normen en waarden buiten het Christelijk geloof zijn relatief? Wat een onzin.

 2. 1 Vincent:

  Lijkt me dat Turkije prima bij de EU (daar gaat het volgens mij wel om, niet Europa) kan als ze die gemeenschappelijke waarden omarmen (dat doen ze al steeds meer). Ze hoeven daar heus niet Joods-Christelijk voor te worden ofzo – liever niet zelfs.

 3. 1 Werner:

  Het staat buiten kijf dat de zogenaamde Joods-Christelijke traditie er eentje is van vervolging. En niet te zuinig.
  Sinds de stichting van de Joodse staat in 1948 zijn de Arabische landen, met name natuurlijk Palastina, regelmatig in oorlog met Israel en zijn de spanningen tussen de Joden en de Christenen sterk afgenomen. Zo sterk zelfs dat we over een Joods-Christelijke traditie kunnen spreken. Je zou je echter kunnen afvragen hoe of dit ook het geval zou zijn indien de Joodse staat niet gesticht zou zijn in Palestina maar ergens in West-Europa.

 4. 1 Catharina:

  @Werner: Dat klink tegenstrijdig; sinds deJoden dus een eigen staat in Azie hebben, hebben wij in Europa ineens een Joods-Christelijke traditie? Het verhaal gaat overigens verder ook uit van een langere periode uit onze geschiedenis, gezien het refereren aan waarden als gelijkheid en vrijheid.. Bovendien kom ik, net als velen niet uit een Joodse en ook niet uit een Christelijk traditie en waar zijn zij in dit verhaal? Blijkbaar hebben wij part noch deel aan een Europese traditie.

 5. 1 Jan Hopmans:

  Ik ben niet eens joods-christelijk. Ik ben officieel dan wel Rooms-Katholiek gedoopt, maar ben eigenlijk niet gelovig. In de kerk, enkeling keer dat ik er kom bij bijv. begrafenis, ga ik dan ook NIET op communie. Ik ben nu dus niet gelovig, ben ik geen Europeaan?

  Bovendien, onze westerse maatschappij is niet zozeer op christelijke normen en waarden gebaseerd. Bovendien waren het niet ‘christelijke’ waarden waarvoor in de middeleeuwen tienduizenden moslims werden vervolgd?
  Ook maakt wetenschappelijk/historisch onderzoek steeds meer duidelijk wat voor bijdrage Arabische landen wel niet aan onze huidige ‘westerse’ maatschappij hebben geleverd. In de middeleeuwen hebben zij onze wetenschappelijke kennis bewaard en uitgebreid, vooral de wiskunde. Terwijl wij het hier allemaal aan het waren vergeten.
  Waren dat toevallig ook niet dezelfde tijden van het christelijk hoogtij vierde? Ze mogen inderdaad wel een beetje terug naar school. 🙂

  Europa zou denk ik het beste kunnen worden gebaseerd op onderlinge eerlijke en transparante samenwerking, niet teveel gebaseerd op regels. Alleen regels die er voor zorgen dat anderen niet jou vrijheid kunnen beperken en echt op Europees niveau niveau moeten geregeld.

  p.s. Wat maakt het ook uit of Turkije bij de Europese Unie komt? Als men zich gewoon naar de toelatingseisen weet toe te werken zouden ze dat van mij mogen, Al twijfel ik nu nog wel een beetje of ze dat gaat lukken.

 6. 1 Werner:

  @Cath Ja, ik heb ’t inderdaad nogal warrig neergezet. Nog een keer: ik bedoelde dat er 2 Joods-Christelijke traditie’s zijn. Een traditie van vervolging, die tot halverwege de 20e eeuw duurde, en daarna, sinds de stichting van de Joodse staat Israel in Palestina, een ’traditie’ van vrede. Of beter gezegd: een coalitie tegen de Arabische landen, want die staan sinds 1948 op voet van oorlog met Israel. Want ik ben het helemaal met je eens dat die Jood-Christelijke ’traditie’ waar altijd over gesproken wordt een mythe is. Een 60-jarige vrede weegt niet op tegen een kleine 2000 jaar van vervolging. Het is eigenlijk een vorm van geschiedvervalsing zoals die zo mooi beschreven is in Orwell’s 1984.

 7. 1 Willem:

  Ja, ja, die ‘Joods-Christelijke traditie.’ Niet zo lang geleden heb ik het boek “God, een onhoudbare hypothese” van Victor J. Stenger gekocht (en gelezen). Dat gaat dan wel niet zozeer over die traditie, maar meer over het feit dat er tot nu toe nog nooit ergens ook maar een spoortje van het bestaan van die god gevonden is. En dat terwijl er toch echt al heel lang en uitgebreid naar wordt gezocht. Een ontluisterend boek.
  Hoofdstuk 7 zou integraal in Trouw gepubliceerd moeten worden. Het heet “Komen onze waarden van God?”
  Mocht je het boek ergens tegenkomen, lees het!

 8. 1 Werner:

  Nu gaat het ineens over het bestaan van God, maar toevallig ben ik daar een expert in. Sterker nog, ik weet alles over God. En dat is precies evenveel als wat ik weet over elfjes en eenhoorns.
  Willem, was je echt ontluisterd dat er geen spoortje bestaan van God ontdekt was? Wat had je dan verwacht?
  Het boek van Stenger ken ik niet, maar nu je toch in de stemming bent raad ik je ‘The God delusion’ van Richard Dawkins aan, in het Nederlands vertaald als ‘God als misvatting’. En beloof daarna nooit meer een boek over God te lezen. Op de vuilnisbelt ermee! (Niet het boek, maar God). Je moet verder met je leven.

 9. 1 Max:

  Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd… Het Christendom schiep veel later juist orde en stabiliteit, met name via kloostergemeenschappen.In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling…

  De verheven rol van de vrouw in de westerse cultuur gaat terug op Jezus.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Het christelijke idee van de gelijkwaardigheid van mensen was de motor achter de campagne om de slavernij af te schaffen, achter het streven naar democratie en achter het formuleren van mensenrechten.Christenen vormden de eerste groepering die een campagne tegen de slavernij organiseerde. William Wilberforce voerde louter op grond van zijn christelijke overtuiging campagne tegen de slavernij in Engeland, zodat daar in 1833 de slavernij verboden werd.Met het toenemen van de invloed van het Christendom, gingen maatschappelijke instellingen zich meer richten op wat humaan en sociaal heilzaam was. Daarmee werden huwelijk en gezin belangrijk. In het oude Griekenland was dat niet zo: Plato stelde voor om het gezin af te schaffen en de voortplanting en de zorg voor kinderen door de staat te laten regelen. Huwelijken waren alleen nuttig voor de voortplanting. Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat waren…De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving……Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!….

 10. RSS RSS feed voor reakties op dit bericht.

Plaats een reaktie

Reaktie

Jij

 


Lees meer:

«
»


© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)