Downloaden straks verboden en wat dan??

Gisteren verscheen het eindrapport van de parlementaire werkgroep auteursrechten. Deze werkgroep heeft zich gebogen over de knelpunten m.b.t. het auteursrecht. Dit ter voorbereiding op een debat met de regering. De werkgroep bestond uit Arda Gerkens (SP),  Van Vroonhoven (CDA), Teeven (VVD) en Smeets (PvdA).

Het meest opvallende punt uit het eindrapport is dat deze werkgroep adviseert om downloaden van materiaal waarop copyright berust in de toekomst illegaal te maken. Dat zal pas gebeuren nadat de entertainment industrie de kans heeft gekregen om ervoor te zorgen dat het materiaal legaal, dus tegen betaling te downloaden is.

Er zijn een aantal zaken uit het rapport die mij opvallen:

De geheimzinnigheid waarbinnen de commissie geeopereerd heeft:

“De werkgroep heeft wat onderzoek gedaan en  een aantal besloten gesprekken gevoerd met deskundigen op het terrein van het auteursrecht en met diverse technische experts. Daarnaast heeft de werkgroep gesproken met rechthebbenden en met vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het auteursrechtbeleid.”

Waarom zijn deze gesprekken besloten en geldt dat ook voor de verslagen van de gesprekken? Door wie werden de belangen van de downloaders in dit proces behartigd?

“Er is door de werkgroep extern advies ingewonnen.”

Bij wie wordt niet duidelijk..

Een aantal tegenstrijdigheden:

“Het intellectuele eigendom, waartoe ook het auteursrecht behoort, kent als absoluut verbodsrecht echter ook een tijdsgebonden grens van in beginsel het leven van de auteur plus 70 jaar. Hoe de grens juridisch tijdsgebonden wordt bepaald, is mede afhankelijk van heersende opvattingen inzake (vrije) toegang tot informatie en cultuuroverdracht en van maatschappelijke, maar vooral ook technische ontwikkelingen.

Het auteursrecht is beperkt in tijd. Daarnaast bestaan beperkingen op grond van belangen van de gemeenschap, bijvoorbeeld ten behoeve van het onderwijs. Voorts kan de feitelijke onmogelijkheid tot controle een belemmering vormen bij de uitoefening van auteursrechten.”

Het lijkt mij dat binnen de heersende opvattingen over de vrije toegang tot informatie en cultuuroverdracht en zeker van technische ontwikkelingen, een copyright van 70 jaar na de dood van de auteur volstrekt belachelijk is. Dit is juist een van de redenen van de noodzaak tot aanpassing van wetgeving. Toch blijft dit als gegeven binnen het rapport overeind.

Het copyright is bedoelt om de auteur/maker te beschermen maar in beschermt in de praktijk het vooral de belangen van de uitgevers. Wie anders heeft er belang bij het uitbreiden van het copyright tot na de dood van de maker?

In het rapport staat dat de feitelijk onmogelijkheid tot controle van handhaving van het copyright een reden kan zijn tot beperking.

Door het Internet is dit feitelijk onmogelijk, tenzij je de privacy van de burgers verregaand en in strijd met Internationale Verdragen wilt aantasten.  Bovendien zullen hackers er alles aan doen om methodes te ontwikkelen die voorkomen dat het downloaden tot een computer te herleiden is.

Toch worden in het rapport niet de conclusie aan verbonden dat de termijnen moeten worden aangepast..

Het belang van de artiesten:

Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddeld inkomen van professionele musici € 12.000,– per jaar is. De helft verdient niet meer dan € 6000,– Het grootste deel daarvan is afkomstig uit optredens. Vooral oudere en de meest succesvolle artiesten profiteren daarnaast ook van inkomsten uit royalties en naburige rechten. Oudere artiesten natuurlijk omdat ze niet meer optreden, maar het leeuwendeel van deze inkomsten zal ongetwijfeld toekomen aan de meest succesvolle artiesten en liedjesschrijvers, maar vrijwel nooit zijn dat de creatieve geesten van onze tijd. Het lijdt geen twijfel dat degenen die het meest profiteren van de artiesten, de uitgevers en de rechtenorganisaties zijn.

Overigens mag  de zelfstandige artiest zijn naburige rechten niet eens zelf verhandelen. Hij is verplicht zich daarvoor te melden bij een collectieve belangenorganisatie, zoals de Buma/Stemra en de Sena.  Ook de auteurs klagen over het misbruiken van de marktmacht door de uitgevers en het ontbreken van een sterke onderhandelingspositie.
Enkele voorbeelden van knellende leveringsvoorwaarden die genoemd worden door schrijvers:

 • het recht op hergebruik in andere bladen en websites van het concern waarbij schrijvers hun eigen stukken niet meer op hun eigen website mogen plaatsen;
 • een exclusiviteitperiode van een half jaar waardoor een artikel nergens anders meer te verkopen is;
 • het recht om namens de auteur het stuk door te verkopen, te laten bundelen, te laten vertalen voor niets.

Het rapport voegt hier dan nog de treurige zinsnede aan toe:
“De recente kredietcrisis heeft aangetoond dat een aantal collectieve beheersorganisaties grote
schade heeft geleden op de beurs. Hoe groot de schade precies zal zijn is pas op een later tijdstip vast te stellen.”

Het rapport geeft dan nog wel een aantal aardige aanbevelingen zoals het afschaffen van de heffing op de thuiskopie, het terugbrengen van het aantal rechten organisaties en wijst er ook op dat de rechtenorganisaties het vertrouwen grotendeels hebben verloren van zowel het publiek als de artiesten en dat het in de eerste plaats aan henzelf is om dit te herstellen.

Maar is dit nu de modernisering van het copyright waar we op zitten te wachten? Ik denk het niet, maar ik denk ook dat die modernisering vooral vanuit de auteurs zelf moet komen en dat ze zich zoveel mogelijk los moeten maken van hun “overheersers”.

De werkelijk creatieve geest komt dan vanzelf bovendrijven. Toevallig verscheen deze week ook een nieuw onderzoek van Harvard waaruit blijkt dat de maatschappij juist profiteert van file-sharing, dat er veel meer geproduceerd wordt door auteurs,  zowel op het gebied van muziek als film.

De uitdaging ligt dan ook vooral in het vinden van een alternatief verdien model in plaats van het amechtig vasthouden aan iets wat geweest is..  Creative Commons licenties kunnen hierbij ondersteunen. “Geef Creative Commons een kans”, is het enige wat het rapport hierover zegt. Maar ik zou zeggen; neem je kans met Creative Commons en gebruik het Internet zoveel en zo goed mogelijk om je creaties te verspreiden. Het geld komt dan vanzelf wel..

18 juni 2009     Creative Commons, Internet Algemeen, Vrij en Open     Trackback-URL     reageer

12 reakties

 1. 1 Jan Hopmans:

  Dit ‘onderzoek’ vind ik allemaal wel héél erg knap…

  Vooral ook omdat iedere redelijk uitgevoerd onderzoek dat ik tegenkom, net zoals het onderzoek van Harvard, precies het tegengestelde zeggen wat hier door de werkgroep word gezegd. Dit vind ik echt belachelijk, of complete afschaffing van het kopieerrecht het beste is voor de maatschappij is inderdaad nog niet duidelijk. Alleen de huidige onderzoeken wijzen allemaal op een periode van maximaal 3 tot 5 jaar.
  Ook nog eens niet gekeken dat downloaders ook werkelijk meer muziek kopen, Kijk naar mijn muziek verzameling, ik ben op het moment in het bezit van 221GB aan muziek. Dat is een hoeveelheid muziek die ik NOOIT had kunnen kopen. Wel ben ik het bezit van meerdere CD’s meer als de meeste mensen die ik ken. Ook heb ik hiernaast nog een platenverzameling van enkele honderden LP’s.
  Downloaders kopen geen muziek? 🙂

  Ik heb hiernaast me alleen al 7CD’s liggen. Al zijn 3 er van gratis geweest, ik heb er boven ook nog stuk of 5. Alleen mijn CD van Anouk is van een groot label. De rest alleen van kleinere bands gekocht, van muziek die ik anders nooit had gekent. 1 CD is van SellABand, een door fans gefinancieerd album.
  Mijn LP’s kan ik niet zoveel over zeggen, de meeste heb ik namelijk allemaal van anderen gekregen die ze wegdeden, ik heb er maar een stuk of 20(plus een heel stel singles) tweedehands gekocht.

 2. 1 Jan Hopmans:

  * p.s. van de 3 ‘gratis’ CD’s heb ik er 2 bij een bestelling kleren gekregen van een bepaald bedrag, en de laatste kreeg je gratis als bezoeker van lowlands. 🙂
  Dus hoe gratis die nou weer zijn is ook niet zo zeker. 😉

 3. 1 Catharina:

  Tja, dit krijg je als de politiek vooral zijn oor laat hangen naar de lobbyisten van de partijen die zelf financieel belang hebben bij handhaving van hun machtspositie en de politiek hen als de ultieme deskundigen beschouwt.. Zal wel niet voor niks zijn dat dit allemaal in achterkamertjes besproken wordt. Blijkbaar kan het het daglicht niet verdragen.

 4. 1 Willem:

  Catharina,

  Mooi artikel weer, dank je.

  Voordat ik dit schreef heb ik eerst het rapport opgehaald, en er een beetje in gelezen. Voor een stuk ambtelijk proza blijkt het zeer leesbaar te zijn 😉 Vroeger (rond 1980) heb ik me verdiept in de wetgeving rond privacy, en dat was heel anders geschreven.

  Na het lezen van meerdere stukken over dit rapport, en ook een beetje het rapport zelf, is het mij duidelijk dat de SP bij dezen een stem kwijt is. Een paar jaar geleden wekte mw. Gerkens nog wel eens de indruk dat ze niet alleen een redelijk gezond verstand had, maar dat ze ook iets afwist van IT. Tijdens het geharrewar rond het kinderporno-filter viel ze al flink van dat voetstuk. Maar dit rapport doet de deur dicht, ik zal niet weer op de SP stemmen. Dat ze na anderhalf jaar geniepig gekonkel met zoiets naar buiten durven komen, ik heb er (nu en hier) geen woorden voor. Ze hebben twee essentiele zaken blijkbaar volkomen gemist:
  1) de huidige gang van zaken rond auteursrecht helpt de cultuur om zeep dor creativiteit af te straffen, en 2) Van al die vergoedingen (geen heffingen!) komt bijna niets bij de auteurs en uitvoerenden terecht. Voor zover na te gaan blijft het grootste deel hangen aan strijkstokken, dan wel komt het bij uitgevers terecht. En dat laatste is dubbel wrang als je je bedenkt dat het auteursrecht ooit is ingevoerd om auteurs te beschermen tegen uitgevers, maar dit ter zijde.

  En inderdaad, ons is weer eens niets gevraagd. Echte democratie, dat is duidelijk.

 5. 1 reekje:

  Hoe komen de armen straks legaal aan hu favoriete muziek?
  Catharina, dat zou ik graag willen weten, zodat ik er een tip over op mijn site kan zetten.
  http://reekje.nl/wordpress/2008/07/creatiefcommons-promo/
  meer dan dit.
  groetjes van reekje

 6. 1 Catharina:

  @Willem: dank je wel, heb je de SP of Arda Gerkens daar ook nog over gemaild?
  @Reekje: Legaal kan dan alleen nog maar via creative commons muziek, dus via sites als
  http://www.jamendo.com
  http://www.simuze.nl
  http://beta.legaltorrents.com/
  http://www.last.fm/tag/creative%20commons
  http://www.magnatune.com/

 7. 1 reekje:

  O ja mij schiet dit nog in gedachten : Je kan natuurlijk je muziek bij de tweede hands weghalen of op je verlanglijstje zetten dat laatste als je rijke vrienden hebt, en als je daar geen bewaren tegen hebt, wat ik wel kan begrijpen dat je die wel hebt.

  reekje

 8. 1 Jan Hopmans:

  Of je kan gewoon een heel stuk makkelijker de wat minder legale weg opzoeken.
  Dat moet men dan ook niet zo gek meer vinden.

  Dat is hoe ik zou denken, downloaden ga ik echt niet minder doen. Ook is het zo goed als onmogelijk achter te komen wie wat heeft gedaan.

 9. 1 Catharina:

  @Jan; dat is ook een optie, maar ik moet wel zeggen dat ik steeds minder enthousiast wordt voor het “illegale” spul. Laat ze het gewoon een keer fatsoenlijk regelen, dan wil ik er best voor betalen.

 10. 1 Jan Hopmans:

  Het is inderdaad een optie, veel goede legale muziek is beter, alleen bij muziek heb je helaas niet zo snel die optie.

  Zelf ben ik ook intussen van mening dat er op alle ‘niet-schaarse goederen’ geen of zo min mogelijk restricties horen te zitten, tot dusver is zovere naleving van de copyright helemaal niet nodig of zelfs helemaal overbodig.

  Zelf zit ik ook op enkele zeer gesloten websites dus wat het oordeel van deze mensen ook zal zijn, mijn muziek blijft ik gewoon downloaden. Het is niet dat ik er niet voor ga betalen, maar niet voor een digitaal goed wat iedere sukkel zelf kan kopiëren. Een CD, LP of ticket voor een optreden koop ik graag.

 11. 1 Jan Hopmans:

  * even als kanttekening, ik ben er niet voor om expres de wet te gaan breken, alleen in dit geval is het niet erg moeilijk. Bovendien heb ik dit mezelf al tijden geleden aangeleerd. Ik weet het, ik zit dan op dat moment niet echt helemaal goed maar ik denk al socialer als de meeste mensen denken.

  Wil dus meer zeggen: het gaat niet werken wat je ook wilt verwachten.

 12. 1 Actie: Roep je provider op om XS4All te steunen in strijd tegen downloadverbod! | Kletskous:

  […] XS4All heeft een gedegen rapport opgesteld over het door de politiek gewenste downloadverbod, waarbij de providers zouden moeten optreden als internetpolitie. De conclusies zijn kort gezegd: […]

 13. RSS RSS feed voor reakties op dit bericht.

Plaats een reaktie

Reaktie

Jij

 


Lees meer:

«
»


© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)